MAJOWO U JEŻYKÓW
  
          W miesiącu maju dużo uwagi poświęciłyśmy książkom i dlaczego warto je czytać. Dowiedzieliśmy się, jak powstają książki, czym zajmuje się autor. Rozmawialiśmy o tym, czym różni się biblioteka od księgarni. Wspólnie ustalaliśmy zasady korzystania z przedszkolnego kącika książki. Czytaliśmy baśnie i bajki oraz książki popularnonaukowe.
Podczas zabaw matematycznych doskonaliliśmy umiejętność dodawania, odejmowania w zakresie do 9. Używaliśmy liczebnika głównego i porządkowego 9. Tworzyliśmy zbiory, które zawierały po tyle samo elementów. Układaliśmy rytmy dwu i trzyelementowe.
Uczestniczyliśmy w zabawach rytmicznych i muzycznych oraz naśladowaliśmy naszych ulubionych bohaterów bajek i baśni.
W maju szczególną uwagę poświęciliśmy łące i jej mieszkańcom. Wspólnie rozwiązywaliśmy zagadki układaliśmy zdania o łące i stawie. Poznaliśmy etapy rozwoju żaby i motyla, a także zwyczaje kreta.
W otoczeniu i na ilustracjach wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską ł. Rysowaliśmy po śladzie i w tunelu. Przeliczaliśmy głoski w wyrazach.
Podczas zabaw wykonywaliśmy ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową oraz kształtującą prawidłową postawę ciała. Naśladowaliśmy ruchy motyla i innych mieszkańców łąki. Wykonaliśmy farbami plakatowymi barwnego motyla.
Ostatni tydzień spędziliśmy rozmawiając o naszych pupilach, ich potrzebach i zwyczajach.
Podczas zabaw słuchowych wskazywaliśmy głoskę "z", a potem w ilustracjach wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się tą głoską. Po śladzie rysowaliśmy wzory i kształty literopodobne. Razem rozwiązywaliśmy zagadki na temat naszych ulubieńców.
W związku ze zbliżającym się "Dniem Rodziny" rozmawiamy o naszych rodzinach i przygotowujemy się do uroczystości.