KOLOROWE LATO U JEŻYKÓW

          W miesiącu czerwcu Jeżyki poznawały zawody. Rozmawiały o tym "Kim zostaną w przyszłości". Dużym zainteresowaniem cieszył się zawód lekarza, policjanta, wśród dzieci znaleźli się również "tajni agenci". Na podstawie opisów Jeżyki nazywały zawody osób pracujących w przedszkolu. Zapoznały się również z zawodem strażaka. Uświadomiły sobie również konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia. Uczyły się właściwego wzywania pomocy w wypadku zagrożenia. Utrwaliły sobie numery alarmowe.
W czerwcu Jeżyki wykonywały liczne ćwiczenia artykulacyjne. W cyklu "Gimnastyka buzi i języka" usprawniały narządy mowy. Łączyły w pary słowa rymujące się, tropiły kolory. Tworzyły wymyślne kompozycje plastyczne z różnorodnych, kolorowych materiałów. Patrzyły przez różowe okulary i dały się ponieść swojej fantazji.
Wkroczyły w świat wakacji i podróży. Klasyfikowały pojazdy w zabawie dydaktycznej "Co jeździ, lata, pływa". Podejmowały próby wyróżniania głosek na początku wyrazu. Tworzyły zbiory o wskazanej liczbie elementów, porządkowały liczmany i przeliczały je. Poznały charakterystyczne elementy krajobrazu górskiego. 
Przy okazji tematu "Bezpieczne wakacje"zapoznały się z pracą ratownika wodnego. Wraz z Tupem ustaliły kodeks bezpiecznego zachowania "Dobre rady Tupa na bezpieczne wakacje".
Ustaliliśmy zasady bezpiecznego zachowania podczas zabaw nad wodą. Wiemy, gdzie można bawić się bezpiecznie, do kogo należy się zwrócić w sytuacji zagrożenia.