JESIENIĄ U JEŻYKÓW

          Jesień przyniosła nam wiele okazji do obserwowania przyrody i zachodzących w niej zmian. Podziwialiśmy jej piękno, uczyliśmy się nazw drzew. Zbieraliśmy liście, kasztany i żołędzie z których utworzyliśmy kącik przyrody. Z jesiennych skarbów układaliśmy rymy, zbiory i przeliczaliśmy elementy. 
W mijających tygodniach wiele uwagi poświęciliśmy zwierzętom przygotowującym się do zimy. Rozmawialiśmy o jesiennym lesie i jego mieszkańcach. Rozpoznawaliśmy odgłosy lasu. 

Słuchaliśmy również jesiennej muzyki, dźwięków wiatru i deszczu. 

Stworzyliśmy również naszą jesienną orkiestrę, szukaliśmy muzyki w naszej sali, w przedmiotach, ale również graliśmy przy użyciu instrumentów. Graliśmy i wystukiwaliśmy rytmy na instrumentach i różnych przedmiotach oraz dopasowywaliśmy dźwięki instrumentów do słyszanych słów wierszy. Śpiewaliśmy piosenki i ruchem wyrażaliśmy ich treść.
Podczas zabaw posługiwaliśmy się liczebnikami porządkowymi. Zapamiętywaliśmy kształt cyfry 1, 2, 3. Wyszukiwaliśmy i tworzyliśmy zbiory jednoelementowe, dwu i trzyelementowe. 

Kreśliliśmy szlaczki i kształty literopodobne. 

Wśród naszych zagadnień pojawiła się również rodzina. Na podstawie fotografii, słuchanych opowiadań i własnych doświadczeń rozmawialiśmy o rodzinach i ich członkach.

Porównywaliśmy zabawy i zabawki z czasów gdy nasi dziadkowie byli dziećmi, z tymi, które teraz są popularne. Podczas opowiadania różnych historii przedstawialiśmy zdarzenia zgodnie z kolejnością czasową.

Omawialiśmy pracę fotografa i o tym jakie znaczenie mają dla Nas zdjęcia. Sami również wykonaliśmy własne fotografie (portretowe i z terenu placu zabaw), sami wybieraliśmy nasze obiekty do fotografowania.

Klasyfikowaliśmy przedmioty wg trzech cech. Rozpoznawaliśmy kształty figur geometrycznych.

Gdy na dworze zrobiło się zimno, deszczowo, szczególnie zwracamy uwagę na to jak się ubierać by było ciepło i sucho niezależnie od pogody. Dowiedzieliśmy się , czym zajmuje się krawcowa i jakich przyborów krawieckich używa.

Doskonaliliśmy orientację w przestrzeni i posługiwaliśmy się określeniami: na, w, obok, za, przed.

Z niecierpliwością czekamy na wyjazd do Fabryki Bombek.