W GRUDNIU U JEŻYKÓW

          W pierwszym tygodniu grudnia dużo uwagi poświęciliśmy Mikołajkom i zbliżającym się świętom Bożego Narodzenia. Uczyliśmy się jakie elementy muszą znaleźć się na kopercie, zanim wyślemy list. Opisywaliśmy kartki świąteczne, tworzyliśmy własne wg naszych pomysłów. 
W otoczeniu i na ilustracjach wyszukiwaliśmy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską k. Wskazywaliśmy pierwsze i ostatnie głoski w wyrazach. 
W swoich wypowiedziach używaliśmy określeń porządkujących kolejność zdarzeń: najpierw, na początku, później, na koniec, na zakończenie. 
Podczas zabaw matematycznych określaliśmy liczebność zbiorów i wskazywaliśmy w których zbiorach jest tyle samo, mniej lub więcej elementów. 
Rozmawialiśmy o przygotowaniach do świat, zwyczajach świątecznych i tradycyjnych potrawach. Wspólnie robiliśmy porządki, przygotowywaliśmy różne ozdoby, ubieraliśmy choinkę. Recytowaliśmy wiersze, nauczyliśmy się kolęd jak np "Cicha noc", a także tańców i utworów świątecznych, które zaprezentowaliśmy podczas przedstawienia. 
Klasyfikowaliśmy, przeliczaliśmy wybrane elementy. Posługiwaliśmy się pojęciami najdłuższy, najkrótszy, najwyższy, najniższy, średni, największy, najmniejszy. 
Wykonywaliśmy ćwiczenia oddechowe i usprawniające aparat mowy. 
Z niecierpliwością czekamy na Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.