ZIMOWE ZABAWY JEŻYKÓW

          W lutym uczyliśmy się dostosować ubiór do pogody. Na podstawie naszych doświadczeń i słuchanych tekstów dobieraliśmy ubrania stosownie do pogody i pory roku. Rozmawialiśmy także o ulubionych zabawach na śniegu i sportach zimowych. Rozwiązywaliśmy zagadki na temat zimy. Bawiliśmy się razem na przedszkolnym placu zabaw. Wspólnie tworzyliśmy kodeks bezpiecznej zabawy i rozmawialiśmy o tym jak należy bawić się na śniegu, by nie zrobić krzywdy sobie ani innym. Podczas gier i zabaw doskonaliliśmy szybką reakcję na sygnał dźwiękowy.
Dowiedzieliśmy się, że luty to czas balów i zabaw karnawałowych. Na podstawie opowiadania i ilustracji rozmawialiśmy o tym co to jest karnawał i maska. Tańczyliśmy w rytm "przedszkolnej Samby". Podczas zabaw muzycznych i poruszaliśmy się zgodnie ze słyszaną muzyka i rytmem.
Z uwagą słuchaliśmy wyrazów z głoskami s i sz oraz wskazywaliśmy, która z tych głosek znajduje się w danym słowie.
Przeliczaliśmy elementy w zbiorach i porównywaliśmy ich liczebność. Używaliśmy pojęć największy, najmniejszy. Posługiwaliśmy się liczebnikiem głównym i porządkowym 5.
W powietrzu i po śladzie rysowaliśmy kształty literopodobne. W wyrazach rozróżnialiśmy głoskę p i b. Ćwiczyliśmy aparat mowy podczas gimnastyki buzi i języka.
Rozmawialiśmy o teatrze kukiełkowym, teatrze cieni, używaliśmy słów: aktor, scena, kurtyna, bilet i kasa. Przygotowywaliśmy zabawy teatralne. Czytaliśmy nasze ulubione bajki. Wykorzystując wyobraźnie samodzielnie układaliśmy bajki. Uzupełnialiśmy także treść baśni, które znamy.
Tworzyliśmy prace plastyczne na temat ulubionych postaci z bajek.
W marcu dowiemy się jak wyglądało życie na Ziemi przed tysiącami lat i zapatrzymy się w niebo.