WRZESIEŃ U JEŻYKÓW
 
Drodzy Rodzice!

          Zaczęliśmy kolejną przygodę, jaką jest nowy rok przedszkolny! Wasze dzieci są już w grupie 5-latków. W pierwszym  tygodniu, jeszcze w wakacyjnym nastroju, dzieci powoli przypominały sobie nasz przedszkolny świat. Dla wielu z nich powrót do przedszkola po wakacjach był od dawna oczekiwany, dla niektórych nie był jednak łatwy. Wspólnie staraliśmy się, by ten tydzień był pełen miłych doświadczeń. Aby atmosfera w naszej grupie była tak dobra, jak w poprzednim roku, w tym tygodniu wiele czasu poświęciliśmy na zabawy integrujące naszą grupę. Ważnym elementem było przypomnienie sobie wzajemnie własnych imion, a także zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach. Rozmawialiśmy o emocjach towarzyszących pierwszego dnia w przedszkolu. Oczywiście, jak co roku stworzyliśmy wspólnie nasz grupowy regulamin. Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z nim w naszej sali. Niezwykle ważne jest, aby przedszkolne zasady były spójne z tymi domowymi, gdyż prowadzi to do sukcesu wychowawczego. W najbliższym tygodniu skupimy się na wakacyjnych wspomnieniach, w związku z tym zachęcamy do rozmów z dziećmi i wspólnego przypomnienia sobie przygód z minionego lata, zwłaszcza na podstawie zdjęć, pamiątek, map i pocztówek.

Właśnie zakończyliśmy drugi powakacyjny tydzień, ale nadal wspominamy wakacje. W ostatnich dniach przypomnieliśmy sobie, jaką porą roku jest lato i czym się charakteryzuje. Szczególną uwagę poświęciliśmy bezpieczeństwu związanemu z przebywaniem na słońcu. W minionym tygodniu rozmawialiśmy także o wakacyjnych podróżach i pamiątkach z nich przywiezionych. Dzięki takim rozmowom na tematy bliskie dzieciom wzmacniamy ich odwagę przed publicznymi wystąpieniami i zachęcamy do budowania dłuższych wypowiedzi. Dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat kierunków wakacyjnych pobytów w naszym kraju i za granicą. Dzięki pracy z mapą wiedzą już, gdzie leżą i jak oznaczane są morza, jeziora i góry, a także potrafią oszacować odległość na mapie. W tym tygodniu w wielu różnych zadaniach doskonaliliśmy także umiejętności matematyczne, takie jak klasyfikowanie czy segregowanie, a także bardzo ważną umiejętność, jaką jest motoryka mała, czyli sprawność ręki, niezbędna w przyszłości do prawidłowego pisania.

Skupiliśmy naszą uwagę nie tylko na znakach drogowych i przejściu dla pieszych (choć te elementy także utrwaliliśmy), ale na bezpieczeństwie w domu, w kontakcie z nieznajomymi, a także na postępowaniu w sytuacjach zagrażających życiu, takich jak pożar.Utrwaliliśmy jak niezwykle ważna jest znajomość przez dzieci dokładnego adresu zamieszkania oraz imienia i nazwiska w przypadku np. zgubienia się. Zachęcamy Państwa do powtórzenia tych informacji wspólnie z dziećmi (nie zaszkodzi również nauczenie numeru telefonu do rodziców).

W tym miesiącu rozmawialiśmy także o tym, że nie każdemu należy ufać. Dzieci utrwaliły zasadę, że każda nieznajoma osoba może być niebezpieczna, niezależnie od tego jak wygląda. Zachęcamy do rozmowy z dziećmi i ustalenia, do kogo z bliskich mogą się zwrócić, gdy czują się zagrożone lub się zgubią. Proponujemy także przygotowanie wspólnie z dzieckiem listy numerów alarmowych oraz do bliskich, która zawiśnie w widocznym miejscu i pomoże przedszkolakowi w razie nagłej potrzeby wezwać pomoc.

Dzieci utrwaliły nazwy części ciała człowieka i zapoznały się z najważniejszymi organami wewnętrznymi, takimi jak m.in. mózg, płuca, serce. Aby zrozumieć działanie niektórych z nich, posłużyliśmy się doświadczeniami, np. poznawaliśmy pojemność naszych płuc dzięki dmuchaniu balonów.

Ten tydzień był dla nas ważny, ponieważ dzieci podczas wielu zabaw i gier edukacyjnych zapoznały się z pierwszą literą – O i liczbą – 1. W celu lepszego zapamiętania ich kształtu, dzieci wykonały polisensoryczne szablony do albumu, do którego będą dokładały poznawane litery i liczby i dzięki temu będzie stanowił pomoc w nauce przez kolejne lata.