WRZESIEŃ – ADAPTACJA U MISIOW

          Bardzo się cieszę, że w tym roku przedszkolnym będę miała możliwość wspierać Państwa dzieci w ich wszechstronnym rozwoju. Do naszej grupy dołączyło kilkoro nowych dzieci, które dopiero rozpoczęły przygodę z przedszkolem. Nie zapominajmy, że adaptacja jest procesem, a każdy proces wymaga czasu.

Podczas pobytu w przedszkolu  dzieci będą uczyły się empatii i współpracy w grupie. Misie będą uczestniczyć w zabawach i ćwiczeniach poświęconych rozwojowi emocji. Będziemy realizować podstawę programową we wszystkich zakresach od grafomotoryki przez percepcję i uwagę, po myślenie i mowę obejmując treści przyrodnicze, językowe, matematyczne i społeczne. Będziemy pracować w oparciu o program wychowania przedszkolnego MAC Wokół Przedszkola, (autorzy: M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba-Żabińska) który opiera się na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego. Koncepcja ta obejmuje wszystkie obszary rozwoju dziecka w pięciu warstwach (biologicznej, psychologicznej, socjologicznej, kulturologicznej i duchowej). Program ten odpowiada założeniom nowej podstawy programowej. Koleją ważną kwestią jest poszerzenie zakresu samodzielności dziecka, dlatego będę zachęcać do prostych obowiązków takich jak rozkładanie talerzy, wycieranie stolików itp.

Jestem świadoma roli jaką pełnię w procesie edukacji Państwa dzieci. Licząc na współpracę z Państwem z nadzieją rozpoczynam nowy rok przedszkolny!